Elektro klima MP

Blesk s vlockou EK logo-x 512x512

Zavolajte nám

+421 (0)948 561 561

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vážení zákazníci,

S vážnym záujmom o vašu súkromie a dôveru, Elektro Klima MP s. r. o., prevádzkovateľ e-shopu „www.elektroklimamp.sk“, zaväzuje sa dodržiavať ochranu vašich osobných údajov podľa platných právnych predpisov a etických noriem. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia vás informuje o tom, aké údaje zbierame, ako s nimi nakladáme a aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou súkromia.

Zbieranie osobných údajov:

Pri návšteve našej webstránky a pri nákupe v našom e-shope môžeme zbierať rôzne typy osobných údajov, ako sú váš názov, e-mailová adresa, fakturačné a doručovacie údaje, telefónne číslo a informácie o nákupe, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo pri vyplnení objednávky.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné údaje používame výlučne na zabezpečenie a spracovanie vašich objednávok, poskytnutie služieb a podpory, a informovanie o špeciálnych ponukách alebo novinkách v súvislosti s našimi klimatizačnými produktmi, ak nám dáte súhlas na takéto použitie.

Zdieľanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nikdy nezdieľame, nepredávame ani neprenášame tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné pre spracovanie vašej objednávky alebo s cieľom dodržiavať zákonné požiadavky.

Bezpečnosť údajov:

Vaše osobné údaje sú uchovávané v bezpečí a chránené pred neoprávneným prístupom, zmenou, zneužitím alebo stratou. Používame moderné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich údajov.

Súhlas:

Pri poskytovaní svojich osobných údajov súhlasíte s tým, že Elektro Klima MP s. r. o. môže používať tieto údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane súkromia.

Vaše práva:

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania a právo na prenositeľnosť údajov. Môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov alebo nám poslať požiadavku na zrušenie vášho účtu.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek týkajúcich sa ochrany súkromia, kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktné stránky na webstránke „www.elektroklimamp.sk“.

Sme vďační za vašu dôveru, ktorú nám preukazujete nákupom na našom e-shope, a garantujeme, že vaše osobné údaje budú u nás vždy chránené s najvyššou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Elektro Klima MP s. r. o.