Elektro klima MP

Blesk s vlockou EK logo-x 512x512

Zavolajte nám

+421 (0)948 561 561

Zelená domácnostiam

Zelena domacnostiam - Dotacia od statu symbol white BG

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko.